Dotace z programu Nová zelená úsporám

Dotace z programu Nová zelená úsporám

Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů.

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy >

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována částka 5,5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Dotace pro ostatní domácnosti >

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti je možné zasílat elektronicky přes www.novazelenausporam.cz a dotace činí až 50 % způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Další aktuality